• Daha Fazlası İçin...
 • Daha Fazlası İçin...
 • Daha Fazlası İçin...
 • Daha Fazlası İçin...
 • Daha Fazlası İçin...
 • Daha Fazlası İçin...
 • Daha Fazlası İçin...
 • Daha Fazlası İçin...
  

LIFTCOMP, bir ağacın zamana ve doğaşartlarına meydan okuyabilmesinin köklerinin sağlamlığına bağlı olması gibi, köklerininyani çalışanlarının oluşturduğu büyük güç sayesinde başarılı olabilmektedir.Çalışanlarının, LIFTCOMP’un ayrılmaz parçaları oldukları ve onların gücünüartıracak insan kaynakları faaliyetlerinin, LIFTCOMP’un gücünü artıracağınınbilnciyle: 

 •   Her bir çalışanın kişisel ve mesleki gelişimi için gerekli imkanı sağlamayı,
 •   Motivasyonu ve LIFTCOMP’a bağlılığı geliştirecek faaliyetlerde bulunmayı,
 •   Fırsat eşitliğine, adil performans ölçme ve değerlendirmeye dayalı bir sistem kurup işletmeyi,
 •   Maddi ve manevi hakları gözeten bir yaklaşımı benimsemeyi,
 •   İnsan kaynakları poltikasını sürekli gözden geçirecek, yenileyecek, iyileştirecek bakış açısına sahip olmayı,

 temel insan kaynakları ilkeleriolarak belirlemiştir.